RS2000LAB Göçme Raman spektrometri

Gysga düşündiriş:

JINSP® RS2000LAB göçme Raman spektrometri, ýokary duýgurlyk, ýokary SNR we giň spektral örtükli himiki maddalaryň çalt, weýran ediji, hil we mukdar taýdan derňewini goldaýan ýokary öndürijilikli analitik guraldyr.

RS2000LAB, aýratyn derňew zerurlygyna baglylykda dürli tolgundyryş tolkun uzynlyklary bilen düzülip bilner (köplenç goşmaça 4 kanal).Derman gözlegleri, biomedisina, himiki derňew, material gözlegleri we ş.m. ýaly ugurlarda ýüze çykaryş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin synag esbaplary we nusga eýeleri ulanylyp bilner.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Peýdaly pursatlar

  1. Material derňew

  2. Neşe serişdeleriniň gözleg we derňewi

  3. Kristal görnüşli gözleg

  4. Medeni ýadygärlikleri kesgitlemek

  we şaý-sepler

  5. Iýmit we neşe howpsuzlygynyň derňewi

  6. Esasy ylym

  Aýratynlyklary

  svfsb


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň