Tehnologiýa we amaly

 • Süýüm optiki spektrometri

  Süýüm optiki spektrometri

  Süýüm optiki spektrometr, ýokary duýgurlygyň, aňsat işlemegiň, çeýe ulanmagyň, gowy durnuklylygyň we ýokary takyklygyň artykmaçlyklaryna eýe bolan spektrometriň giňden ulanylýan görnüşidir.Süýüm optiki spektrometr gurluşy, esasan, biz ýaly bölekler, panjurlar, detektorlar we ş.m.
  Koprak oka
 • Raman tehnologiýasy bilen tanyşlyk

  Raman tehnologiýasy bilen tanyşlyk

  I. Raman Spektroskopiýa ýörelgesi lightagtylyk syýahat edende, materialyň molekulalaryna dargaýar.Bu dargamak prosesinde ýagtylygyň tolkun uzynlygy, ýagny fotonlaryň energiýasy üýtgäp biler.Pytraňňydan soň energiýa ýitgisi ...
  Koprak oka