IT2000CE Onlaýn FT-IR Analizator

Gysga düşündiriş:

JINSP® IT2000CE onlaýn FT-IR analizatory himiki reaksiýanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

IT2000CE reaksiýa ulgamyndaky reaktiw galyndylaryň, önümleriň, araçylaryň we hapalaryň mazmunyny yzygiderli we çalt ölçäp biler, şeýlelik bilen reaksiýanyň tizligini, reaksiýanyň bes edilmegini, öwrüliş tizligini we reaksiýa hadysalaryny hakyky wagtda çaklap biler.

IT2000CE laboratoriýa gözleglerinde, skameýkaly synagda ýa-da önümçilik gurşawynda ulanmak üçin niýetlenendir.


 • :
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Tehniki bellikler

  Lyokary ulanylýar:

  Gara ýa-da çuň reňk nusgalaryny, nusga reňkiniň täsiri bolmazdan ölçemek ukyby;

  Asma suwuk bölekleri tapmak, gaty bölejiklerden päsgelçilikden dynmak ukyby;

  Temperatureokary temperatura we basyşa, güýçli kislota / aşgar we güýçli poslaýjy suwuklyga çydamly.

  Çalt: sekuntlarda alnan maglumatlar

  Düşünjeli: Reaktiwleriň we önümleriň dinamiki üýtgemeginiň hakyky wagtda görkezilmegi

  Köp funksiýaly: Birnäçe komponentleriň konsentrasiýasyny bir wagtda ölçemek

  Akylly: Akylly algoritm esasynda FT-IR spektrleriniň awtomatiki derňewi

  Reaksiýa gözegçiligi

  aswab (1)

  Haryt aýratynlyklary

  aswab (2)

  Programma üpjünçiligi

  aswab (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň