Habarlar

 • Sergi |Geljegi öwreniň: Photonics 2024-de bize goşulyň

  Sergi |Geljegi öwreniň: Photonics 2024-de bize goşulyň

  Sergi |Geljegi öwreniň: “Photonics 2024” sergisinde bize goşulyň Fotonika 2024 EKSPOKENTRE Russiýa, 123100, Moskwa, Krasnopresnenskaýa nab.
  Koprak oka
 • Sergi |JINSP PITTCON 2024-de duşuşýar

  Sergi |JINSP PITTCON 2024-de duşuşýar

  ABŞ-daky Analitik himiýa we amaly spektroskopiýa (Pittcon) boýunça Pittsburg konferensiýasy Demirgazyk Amerikadaky iň gadymy laboratoriýa enjamlary we tehnologiýa sergisidir.Şeýle hem sergide Pittcon konferensiýasy, tehniki gözleg taslamalary, gysga kurslar we ş.m. bar, şübhesiz ...
  Koprak oka
 • Furfuralyň wodorodlaşdyryş reaksiýasy bilen furfuril spirtini öndürmek prosesi boýunça gözleg

  Furfuralyň wodorodlaşdyryş reaksiýasy bilen furfuril spirtini öndürmek prosesi boýunça gözleg

  Onlaýn gözegçilik, gözleg we ösüş siklini oflayn laboratoriýa gözegçiligi bilen deňeşdirilende 3 esse gysgaldyp, öwrüliş tizligini üpjün edýär.Furfuril spirti furan rezin öndürmek üçin esasy çig mal bolup, antiseptik rezin we derman önümi hökmünde hem ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Sergi çakylygy |JINSP sizi SPIE Photonics West-a gatnaşmaga çagyrýar

  Sergi çakylygy |JINSP sizi SPIE Photonics West-a gatnaşmaga çagyrýar

  Halkara optika we fotonika jemgyýeti (SPIE) tarapyndan gurnalan SPIE Photonics West, Demirgazyk Amerikanyň fotonika we lazer pudagynda meşhur sergileriň biridir.Geografiki, tehniki we meşhur artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, ...
  Koprak oka
 • Nitril birleşmeleriniň bioenzim katalitik reaksiýalaryna gözegçilik

  Nitril birleşmeleriniň bioenzim katalitik reaksiýalaryna gözegçilik

  Onlaýn gözegçilik, substratyň mazmunynyň çäkden aşmagyny üpjün edýär, prosesiň dowamynda biologiki ferment işjeňligini üpjün edýär we gidroliz reaksiýasynyň derejesini ýokarlandyrýar Amide birleşmeleri möhüm organiki sintez araçylary we himiki serişdeleri we ...
  Koprak oka
 • Silikon gidroliz reaksiýasynyň kinetikasyny öwrenmek

  Silikon gidroliz reaksiýasynyň kinetikasyny öwrenmek

  Çalt himiki reaksiýalary kinetiki öwrenmekde, in-situ spektral gözegçilik ýeke-täk gözleg usulydyr Raman spektroskopiýasy metiltrimetoksizilanyň esasy katalizlenen gidroliziniň kinetikasyny mukdar taýdan kesgitläp biler.Çuňňur düşünmek ...
  Koprak oka
 • Belli bir aşa pes temperatura nitrifikasiýa reaksiýasy

  Belli bir aşa pes temperatura nitrifikasiýa reaksiýasy

  Durnuksyz önümleriň ýerinde derňewi we onlaýn spektral gözegçilik ýeke-täk gözleg usuly boldy Belli bir nitrasiýa reaksiýasynda azot kislotasy ýaly güýçli kislotalar nitrasiýa önümlerini öndürmek üçin çig mallary nitratlamak üçin ulanylmaly.Nitrasiýa p ...
  Koprak oka
 • O-ksilen nitrasiýa reaksiýasy boýunça gözleg

  O-ksilen nitrasiýa reaksiýasy boýunça gözleg

  Onlaýn gözegçilik, gözleg we ösüş siklini oflayn laboratoriýa gözegçiligi bilen deňeşdirilende 10 esse gysgaldyp, öwrüliş tizligini üpjün edýär.4-Nitro-o-ksilen we 3-nitro-o-ksilen möhüm organiki sintez araçylary we imleriň biri ...
  Koprak oka
 • Derman kristal görnüşi gözleg we yzygiderliligi bahalandyrmak

  Derman kristal görnüşi gözleg we yzygiderliligi bahalandyrmak

  Onlaýn Raman, köp sanly formulalaryň işjeň derman öndürijileriniň kristal görnüşi bilen yzygiderliligini çalt kesgitleýär.Onlaýn gözegçilik, maksatly kristal synag üçin has çalt netijeleri berýär, dowamy ...
  Koprak oka
 • Süýüm optiki spektrometrleriň klassifikasiýasy (I bölüm) - Oýlanýan spektrometrler

  Süýüm optiki spektrometrleriň klassifikasiýasy (I bölüm) - Oýlanýan spektrometrler

  Açar sözler: VPH Gaty fazaly golografiki örtük, Geçiriş spektrofotometri, şöhlelendiriş spektrometri, Czerny-Turner optiki ýol.1.Overview Süýüm optiki spektrometri, difraksiýa örtüginiň görnüşine görä şöhlelendirme we geçiriş hökmünde toparlara bölünip bilner.Di ...
  Koprak oka
 • Spektrofotometr bilen tanyşlyk

  Spektrofotometr bilen tanyşlyk

  2-nji madda: Süýümli optiki spektrometr näme we degişli süýümi we süýümi nädip saýlap bilersiňiz?Süýüm optiki spektrometrler häzirki wagtda spektrometrleriň agdyklyk edýän synpyny görkezýär.Spektrometriň bu kategoriýasy optiki signallaryň üsti bilen ...
  Koprak oka
 • Biofermentasiýa in Engineeringenerçiliginde hil gözegçiligi

  Biofermentasiýa in Engineeringenerçiliginde hil gözegçiligi

  Fermentasiýa prosesiniň rahat tamamlanmagyny üpjün etmek üçin real wagt iýmitlenmek üçin glýukozanyň düzümine onlaýn gözegçilik.Biofermentasiýa in engineeringenerligi, häzirki biohimiki in engineeringenerçiligiň möhüm böleklerinden biridir, islenýän biohimiýa önümlerini alýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2