RS1000 El bilen işleýän Raman kesgitleýjisi

Gysga düşündiriş:

JINSP RS1000 Raman Handheld Identifier, näbelli materiallary kesgitlemek üçin elde tapylýan enjamlaryň täze nesli.Neşe serişdelerini, deslapky himiki serişdeleri, howply suwuklyklary, partlaýjy serişdeleri, şaý-sepleri, jade, senagat çig malyny we ş.m. çalt kesgitlemek üçin ulanylýar.
Enjam ykjam we ýeňil, agramy 500g-den az.Bir el bilen işlemek üçin amatly we göterip bolýar.
Gurlan howpsuzlyk barlag moduly materialy hiç hili tapawutsyz kesgitläp biler.Ot alma töwekgelçiligi bolmazdan, gara, gara materialy tapmak.
Gurlan 13 million HD kamerasy bilen 5 dýuýmlyk duýgur duýgur ekrany bar.Içinde gurlan WiFi, 4G, Bluetooth geçiriş moduly, akylly iş tejribesini üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kesgitlemek

• Neşe serişdeleri we prekursorlar : Geroin, Metil amfetamin (Buz), Efedrin, Aseton we ş.m.
• Partlaýjy maddalar: TNT, RDX, TATP, Nitra kän we ş.m.
• Howply suwuklyk: Etanol, benzin, wodorod peroksid, azot kislotasy we ş.m.
• Gymmat bahaly daşlar: Almaz, Agate, Jade we ş.m.
• Senagat çig mal : PET, PP, PS we ş.m.

Adaty ulanyjy

• Jemgyýetçilik howpsuzlygy býurosy
• Gümrük
• Türme
• Serhet goranyş barlag merkezi

Aýratynlyklary

• El we ergonomiki dizaýn
• Adatça 3 sekuntda maddany derňäň we kesgitläň
• Giňişleýin kitaphana goşýan täze spektrogrammalar
• Akylly iş tejribesi Gurlan WiFi, 4G, kamera we ştrih-kod skaneri
• Şübheli maddany takyk we çalt kesgitlemek
• Köp netije maglumatlary: Material ady we spektrogramma, doly ensiklopedik maglumatlar

Spesifikasiýa

Spesifikasiýa Düşündiriş
Tehnologiýa Raman tehnologiýasy
Lazer 785nm
Agram Battery 500g battery batareýany goşmak bilen)
Birikdirmek USB / Wi-Fi / 4G / Bluetooth
Kuwwat Zarýad berilýän Li-ion batareýasy
Maglumat formaty SPC / txt / JEPG / PDF
Şahadatnama CE & IP67
Iş temperaturasy -20 ~ 50 ℃
Elektrik üpjünçiligi Gaýtadan zarýad berilýän Li-batareýa, 4-6s
Amal 5 'Ekrana duýgur ekran, uly düwme, içerki maşyn interfeýsiniň işleýşi
Netije Ady , Emläk , Spektr , MSDS (Material howpsuzlyk maglumatlary sahypasy) ult Netije-hasabat ult Netije, surat, ýerleşýän ýeri, operator, senesi, wagty)

Kazyýetleri ulanyň

1. Köp ýerlerde gümrükhanada pil süňkünden ýasalan önümleriň bikanun getirilmegine ýol açyldy;
2. Köp ýerleriň serhedinde neşe gaçakçylygynyň ýüze çykarylmagyna kömek etdi;
3. Neşe önümçiliginiň bolan ýerini anyklamak üçin polisiýa kömek etmek.

Şahadatnama we baýraklar

şahadatnamasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň