IT2000 FT-IR spektrometri

Gysga düşündiriş:

JINSP IT2000 neşe serişdeleri we partlaýjy analizator, “Furyer” infragyzyl spektroskopiýa (FT-IR) esaslanýar.Akylly algoritmleri baý maglumat kitaphanasy bilen birleşdirýär we şübheli zatlary çalt barlamak üçin ulanylyp bilner.Neşe serişdeleri we prekursorlar, partlaýjy maddalar kesgitlenip bilner, fentanil maddalary we mariuana barlanyp bilner.Neşe serişdelerine gözegçilik, terrorçylyga, kontrabanda we beýleki ugurlar üçin amatly.
IT2000 işlemek aňsat, akylly programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylýar we spektri el bilen seljermän maddanyň adyny berýär we hünärmen däller ony çalt özleşdirip bilerler.Meýdany barlamak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

★ Durulygy 2 sm-1 çenli bolup, takyk maglumatlary we takyk netijeleri alyp biler
Spektral diapazon giň we pes tolkun zolagy 500 sm-1-e ýetip biler, baý maglumatlary alyp biler
Complete Doly subutnamalar zynjyry bar, hasabat almak üçin netijäni, suratlary we beýleki maglumatlary birleşdirip biler
1 1 minutda netije beriň
Ample Aňsat işlemek, nusga taýýarlamazdan
★ intelligenceokary akyl, derňew garyndylary awtomatiki

Adaty maddalar barlanyp bilner

• Fentanil maddalary : Fentanil 、 Asetil fentanil 、 Butiril fentanil ale Waleriil fentanil 、 Furanylfentanil we beýleki fentanil maddalary
• Beýleki neşe serişdeleri : Geroin 、 Morfin et Ketamin 、 Kokain 、 Marijuana 、 Ketamin 、 MDMA
• Neşe serişdeleriniň prekursorlary: Efedrin 、 Safrole ich Trihlorometan 、 Etil efir hyl Metilbenzol et Aseton we beýleki dermanlar
• Maskalaýjy serişde : Sukroza cc Sakarin lyp Polipropilen C C witamini we beýleki umumy maska ​​serişdesi
• Howply himiki maddalar : Ammiak selitrasy 、 Nitrogliserin 、 TNT we umumy howply himiki

Adaty ulanyjy

● Jemgyýetçilik howpsuzlygy býurosy
Om Gümrük
● Türme
● Serhet goranyş barlag merkezi

Spesifikasiýa

Spesifikasiýa Düşündiriş
Tehnologiýa Fýurion infragyzyl spektroskopiýa (FT-IR)
Kuwwaty çözmek 2 sm-1
Spektral diapazon 5000-500 sm-1
Ekran 10.5 dýuým duýgur ekran
Birikdirmek USB 、 WiFi 、 Bluetooth
Ectionüze çykarmak usuly Göwher ATR

Ipleörelge

Infragyzyl spektroskopiýa bilen Raman spektroskopiýasynyň arasyndaky tapawut
Bularyň hemmesi molekulýar spektr, ýöne infragyzyl siňdiriş spektri we Raman spektrleri ýaýradýar.Umuman aýdanyňda, infragyzyl spektriň signal intensiwligi has güýçlidir, ýöne kesgitlemegiň takyklygy has pesdir.Mundan başga-da, suw nusgalary üçin Raman usullary maslahat berilýär.

Şahadatnama we baýraklar

şahadatnamasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary