RS2600 Köp gaz analizatory

Gysga düşündiriş:

JINSP® RS2600 köp gaz analizatory Raman spektroskopiýasyna esaslanýar we seýrek gazlardan başga ähli gazlary tapyp bilýär, şol bir wagtyň özünde köp gazyň onlaýn seljermesini üpjün edýär:

• Nebit-himiýa pudagy: alkan, alken we alkine gazlary, CH4, C2H6, C3H8, C2H4 we ş.m.

• Ftor himiýa senagaty: F2, BF3, PF5, Cl2, HCl, HF we ş.m. ýaly poslaýjy gazlar.

• Metallurgiýa pudagy: N2, H2, O2, CO2, CO we ş.m.

• H2, D2, T2, HD, HT, DT we beýleki izotop gazlary


 • :
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Tehniki bellikler

  Weýran ediji däl gaz derňewi: Gomon ýadro diatomiki gazlary (F.2, Cl2we ş.m.) we izotop gazlary (H.2, D.2, T.2we ş.m.)

  Gysga wagt kesgitleme wagty: sekuntlarda alnan maglumatlar

  Iň az hyzmat: pressureokary basyşa garşylyk, sarp edilýän zatlary göni kesgitlemek (hromatografiki sütün ýa-da daşaýjy gaz)

  Ownuk ululygy: Adaty hromatogrammadan kiçi

  Giň kesgitleme diapazony: ppm derejesinde LOD, kesgitleme aralygy 100% -e çenli

  Adaty spektrler

  avcdvb (1)

  Ulanyş meýdany

  avcdvb (2)

  Aýratynlyklary

  avcdvb (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň